Naslov Autor(i) Jezik
Etički kodeks.doc Roland Jelić
Hrvatski
Godisnji_plan_i_program_rada_2019.2020.docx Roland Jelić
Hrvatski
Pravilnik o jednostavnoj nabavi.docx Roland Jelić
Hrvatski
Pravilnik o kućnom redu.doc Roland Jelić
Hrvatski
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja - Za Osnivača[6968].docx Roland Jelić
Hrvatski
Pravilnik o radu.docx Roland Jelić
Hrvatski
Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka.docx Roland Jelić
Hrvatski
STATUT KATOLIČKE OSNOVNE ŠKOLE.pdf Roland Jelić
Hrvatski
šk.kurikul - 2019.2020.docx Roland Jelić
Hrvatski